?

Log in

No account? Create an account
Home of Fiction
& lonewined's art corner
Recent Entries 
20th-Dec-2012 12:12 pm - ART MASTERPOST
jarvisFanfiction masterpost is locked for now, sorry!

________________________________________________________________________________

Big Bangs artCollapse )
PromosCollapse )
sorcerer
angelic_bb


(Angelic BB promo art made by me)
25th-Jun-2012 06:03 pm - Fine Arts MASTERPOST
Eryk Leroux
Fine Arts MASTERPOST

Fandom: Phantom of the Opera
Characters/Pairings: slow building Eryk/OMC; Leroux!Eryk, ogromne stężenie OC
Warnings: lekki slash/pre-slash, naciąganie faktów historycznych dla dobra fabuły ;)
Summary: "Coś takiego - wymruczał pod nosem, jakby zobaczył we mnie coś, czego się nie spodziewał - Erykowi najwyraźniej trafił się szczęśliwy los... albo pan, monsieur Malaparte, jesteś po prostu wielkim głupcem."

Fine Arts MASTERPOSTCollapse )


This page was loaded Apr 21st 2018, 7:18 pm GMT.